Formular de înscriere

  Formular de înscriere

  * Format fișiere acceptate: pdf sau jpg, mărime maximă 2MB / document.

  Numele:

  Prenumele:

  Născut la data de:

  în localitatea:

  Număr de telefon:

  email:

  Solicit înscrierea la specializarea

  Anexez următoarele documente, pe care mă angajez să le prezint în original la completarea și semnarea contractului de școlarizare:

  Cererea de înscriere: Descarcă model

  Carte de identitate:

  Certificat de naștere:

  Certificat de căsătorie (unde este cazul):

  Studii

  Foaie matricolă:

  Adeverință medicală:

  Dovada achitării taxei de înscriere: * Taxa de înscriere, în valoare de 300 (trei sute) lei, se achită în contul Școlii Postliceale Sanitare Suceava (CUI: 18252272) cu nr. RO88TREZ59121E330500XXXX, deschis la Trezoreria Suceava. La mențiuni se notează „Taxa înscriere - Numele și prenumele elevului”.

  Fotografie 3x4 (tip buletin):

  Acord prelucrare date cu caracter personal: Descarcă model

  Completează, în casetă, rezultatul următorului exercițiu: