Absolvire

GRAFICUL DE DESFĂŞURARE

A EXAMENULUI DE CERTIFICARE A CALIFICĂRII PROFESIONALE

conform OMEN 4759/22.08.2022

PROFILUL: ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE

SESIUNEA: IUNIE – IULIE 2023

 

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR 20 – 23 iunie 2023
DESFĂȘURAREA PROBEI PRACTICE 26 – 27 iunie 2023
DESFĂȘURAREA PROBEI SCRISE 28 iunie 2023
AFIŞAREA REZULTATELOR LA PROBA SCRISĂ 29 iunie 2023
DEPUNEREA ȘI SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR LA PROBA SCRISĂ 29 – 30 iunie 2023
SUSŢINEREA PROIECTULUI 3– 4 iulie 2023
AFIŞAREA REZULTATELOR FINALE 5 iulie 2023

GRAFICUL DE DESFĂŞURARE

A EXAMENULUI DE CERTIFICARE A CALIFICĂRII PROFESIONALE

conform OMEN 4759/22.08.2022

PROFILUL: ASISTENT MEDICAL GENERALIST

SESIUNEA: IULIE – AUGUST 2023

 

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR 31 iulie – 3 august 2023
DESFĂȘURAREA  PROBEI PRACTICE 4 – 8 august 2023
DESFĂȘURAREA PROBEI SCRISE 9 august 2023
AFIŞAREA REZULTATELOR LA PROBA SCRISĂ 10 august 2023
DEPUNEREA ȘI SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR LA PROBA SCRISĂ 10 – 11 august 2023
SUSŢINEREA PROIECTULUI 16 – 17 august 2023
AFIŞAREA REZULTATELOR FINALE 18 august 2023