Cerc pedagogic – AMG

Marți, 26.XI.2019, Școala Postliceală Sanitară Suceava a găzduit activitatea de perfecționare, cerc pedagogic, domeniul: Sănătate și asistență pedagogică, specializarea: Asistent medical generalist, coordonat de prof. Dascălu Nicoleta.
Această activitate s-a derulat conform tematicii pe acest semestru. Lecția demonstrativă “Bune practici în utilizarea metodelor interactive in procesul de predare-învățare-evaluare” a fost realizată de prof. Horga Ioana împreună cu elevii anului II C, iar restul tematicii privind implementarea standardului de pregătire profesională revizuit pentru anul I și II AMG (OMEN 3499 din 29.03.2018) și analiza temelor de proiect pentru examenul de certificare a calificării profesionale, raportate la standardele de pregătire profesională prezentate de prof. Grosariu Andreea.
Mulțumim cadrelor didactice și elevilor ce au participat la această activitate!