Anunțuri

 

Anunț! Lista posturilor didactice de predare publicate de către Școala Postliceală Sanitară Suceava pentru ocupare prin concurs național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din învățământul preuniversitar, sesiunea 2021 - Afișat astăzi, 15 martie 2021

Anunț! Graficul de desfăşurare a examenului de absolvire, conform OMEN 5459/31.08.2020 profilul: asistent medical generalist sesiunea august 2021 - Afișat astăzi, 15 martie 2021

Anunț! Graficul de desfăşurare a examenului de absolvire conform OMEN 5459/31.08.2020 profilul: asistent medical de farmacie sesiunea: iunie - iulie 2021- Afișat astăzi, 15 martie 2021

Anunţ! Programul de deschidere a anului şcolar 2020-2021

  =============================================================================================================

 TEST TIP GRILĂ – ON LINE pentru Admiterea la Asistent Medical Generalist – locurile la buget 

ANUNŢ! în atenția elevilor de la clasele cu taxă privind taxa de înmatriculare

ANUNŢ! Admiterea la Asistent Medical Generalist – locurile la buget

Anunț! Înscrieri pentru anul școlar 2020-2021

Anunt! Plata taxelor la Școala Postliceală Sanitară Suceava

Anunț! Eliberarea adeverințelor sau a altor documente urgente

PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII (P.A.S.) 2015 – 2020

 =============================================================================================================

Anunț! Școala Postliceală Sanitară Suceava organizează concurs pentru ocuparea unui (1) post de administrator de patrimoniu pentru perioadă determinată

Anunț! Școala Postliceală Sanitară Suceava organizează interviu pentru ocuparea posturilor didactice valabile pentru anul școlar 2019-2020, în regim de plata cu ora  în zilele de 5 și 6 septembrie 2019

ANUNŢ Examenul la specializarea Asistent Medical Generalist

Metodologia de admitere, în învaţământul postliceal pentru anul școlar 2019 – 2020

Anunț! Sesiune specială de examene de corigențe

Proces-verbal se selecție a dosarelor privind desfășurarea concursului pe postul de Administrator I A - contabil șef

Anunț! Școala Postliceală Sanitară anunță scoate la concurs a unui post vacant de Administrator financiar I A - (Contabil șef) - studii superioare din cadrul compartimentului contabilitate - perioadă nedeterminată

  =============================================================================================================

 Anunț! Admitere, sesiunea 2019

Anunț! Graficul de desfăşurare modificat a examenului de absolvire profilul: asistent medical de farmacie sesiunea iulie 2019

Metodologie de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal aprobată prin OMEN nr. 5005/02.12.2014

Graficul de desfăşurare a examenului de absolvire pentru profilul: asistent medical generalist, sesiunea august 2019  

Graficul de desfăşurare a examenului de absolvire pentru profilul: asistent medical de farmacie, sesiunea iulie 2019

 =============================================================================================================

 Anunț! Festivitatea de deschidere a anului școlar 2018-2019

Anunț! Înscrieri pentru anul școlar 2018-2019  

Anunț! Perioada de înscriere la Şcoala Postliceală Sanitară Suceava se prelungește până la data de 27.08.2018

=============================================================================================================

 Graficul de desfăşurare a examenului de absolvire profilul: asistent medical generalist, sesiunea august 2018

Graficul de desfăşurare a examenului de absolvire profilul: asistent medical de farmacie, sesiunea iulie 2018

Copyright © 2017 JD Medical. All Rights Reserved. Created by Joomdev.