Istoric

            Şcoala oferă servicii de formare iniţială, prin învăţământ postliceal adresat absolvenţilor de liceu în domeniul asistent medical generalist şi farmacie.

        Şcoala Postliceală Sanitară Suceava este unitate ce dispune de autonomie organizatorică şi funcţională în concordanţă cu reglemetările legale, referitoare la organizarea şi funcţionarea sistemului de învăţământ. Este unitate a învăţământului preuniversitar, cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Educaţiei Naționale şi coordonată de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava. A fost înfiinţată în anul 1974 ca şi Grup Şcolar Sanitar iar prin O.M. Nr. 4402 din 31.08.1998 se desfiinţează Grupul Şcolar Sanitar Suceava şi cu aceaaşi dată se înfiinţează Şcoala Postliceală Sanitară Suceava ce are sediul în municipiul Suceava, Str, Zorilor , Nr. 17, telefon/fax: 0230421062.

PROFILUL ACTUAL AL ŞCOLII POSTLICEALE SANITARE SUCEAVA

            Şcoala Postliceală Sanitară Suceava este unitate ce dispune de autonomie organizatorică şi funcţională în concordanţă cu reglementările legale, referitoare la organizarea şi funcţionarea sistemului de învăţământ. Este unitate a învăţământului preuniversitar, cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice, coordonată de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava. A fost înfiinţată în anul 1974 ca şi Grup Şcolar Sanitar iar prin O.M. Nr. 4402 din 31.08.1998 se desfiinţează Grupul Şcolar Sanitar Suceava şi cu aceeaşi dată se înfiinţează Şcoala Postliceală Sanitară Suceava ce are sediul în municipiul Suceava, Str, Zorilor , Nr. 17, telefon/fax: 0230421062. Şcoala Postliceală Sanitară Suceava deţine un corp de clădire („corp B”) lângă Şcoala Generală Nr. 8, str. Jupiter nr. 10.

            Toate spaţiile repartizate şcolii noastre sunt autorizate din punct de vedere sanitar și din punct de vedere al sănătății și securității muncii.

CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ A ŞCOLII POSTLICEALE SANITARE SUCEAVA

            Școala Postliceală Sanitară Suceava promovează educația în accord cu cerințele de integrare în societatea cunoașterii, care presupune consolidarea și dezvoltarea Spațiului European al Educației și Cercetării Științifice prin promovarea excelenței la nivelul tuturor activităților și proceselor desfășurate ținând seama de conceptele enunțate.

              Caracteristicile care definesc unitatea noastră sunt atuurile unei şcoli bune, o şcoală care formează şi dezvoltă competenţele elevilor săi, o şcoală a cărei activitate are la bază parteneriatele cu unităţile sanitare din judeţul Suceava, alte şcoli, instituţii, ONG-uri etc. şi nu în ultimul rând, o şcoală preocupată în promovarea valorilor ţării şi ale Uniunii Europene. În acest sens putem menţiona:

- şanse egale pentru fiecare promovând educaţia pentru o dezvoltare durabilă; promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi garantând pregătirea de specialitate și posibilitățile de aprofundare a pregătirii;

- preocupare permanentă pentru îmbunătăţirea educaţiei şi formării cadrelor didactice; şcoala - promotor al calităţii şi performanţei urmărind dezvoltarea spiritului de competiție profesională și a sentimentului de mândrie pentru apartenența la o unitate de prestigiu;

- şcoală prietenoasă care cultivă o atitudine proactivă, o cultură a dezvoltării personale, a integrării în diversitate;

- şcoală democratică ce manifestă spirit de toleranţă faţă de cadrele didactice şi elevi indiferent de etnie, rasă, convingeri religioase sau politice etc.;

- şcoală care vizează crearea unui climat de muncă şi de învățare stimulativ; unitate ce are în vedere crearea unui climat de siguranță fizică și spirituală pentru cursanți și personalul școlii.

Copyright © 2017 JD Medical. All Rights Reserved. Created by Joomdev.