Asistent Medical de Farmacie (AMF)

 

ANUNŢ! în atenția elevilor de la clasele cu taxă privind taxa de înmatriculare

Î N S C R I E R I, sesiunea 2020

Asistent medical de farmacie (durata 3 ANI)
 2 CLASE CU TAXĂ – 56 locuri
Înscrierea pe bază de dosar la secretariatul şcolii .

================================================================================================================================================================================

Durata cursurilor este de 3 ani.

Unităţile de competență

 • Distribuirea produselor farmaceutice
 • Efectuarea operațiilor de cântărire de precizie
 • Prepararea produselor farmaceutice
 • Administrarea circuitului condicilor de prescripții medicale
 • Asigurarea stocului necesar farmaciei
 • Întocmirea documentației de farmacie
 • Întocmirea documentelor de gestiune cu ajutorul calculatorului
 • Manipularea şi depozitarea produselor farmaceutice şi a materialelor sanitare
 • Aplicarea NPM şi NPSI
 • Comunicarea interactivă la locul de muncă
 • Dezvoltarea profesională
 • Efectuarea muncii în echipă
 • Asigurarea condiţiilor igienico – sanitare

Asistentul medical de farmacie este cel care:

 • Colaborează direct cu farmacistul licențiat, îndeplinind sarcini precum prepararea medicamentelor prescrise pacienților (numără, măsoară, cântăresc, amesteca etc.), numerotarea tabletelor, împachetează si etichetează dozele etc.;
 • Îndeplineşte sarcini de casier, inventariază stocurile, distribuie medicamente, da relații pacienților etc.;
 • Utilizează calculatorul, verifica daca informaţiile din prescripții sunt corecte, completează formulare specifice etc.

Asistentul medical de farmacie lucrează in:

 • Farmacii particulare si de stat;
 • Laboratoare si farmacii din cadrul spitalelor si clinicilor particulare, laboratoare galenice;
 • Fabrici de medicamente, depozite de medicamente, centre de distribuție a medicamentelor.

Instruirea practică desfăşurându-se în farmaciile din municipiul Suceava pe baza contractelor încheiate între acestea si Şcoala Postliceală Sanitară Suceava.

Instruirea teoretică se desfășoară în unitatea de învățământ, care dispune de săli de curs şi săli de demonstrații, de laborator, bibliotecă dotată cu cărți de specialitate, cabinet de informatică cu un număr de 25 de calculatoare conectate la Internet.

Pe parcursul celor trei ani de studiu, la calificarea profesională asistent medical de farmacie se vor parcurge 28 de module, conform curriculumului aprobat prin OMEdCT nr. 5042 din 27.09.2005.

În anul I se parcurg următoarele module:

Modulul 1        Comunicare profesională

Modulul 2        Elemente de botanică

Modulul 3        Noțiuni de anatomie şi fiziologie umană

Modulul 4        Noțiuni de virusologie, bacteriologie şi parazitologie

Modulul 5        Propedeutică farmaceutică şi operații generale în practica farmaceutică

Modulul 6        Noțiuni de semiologie medicală

Modulul 7        Farmacognozie generală

Modulul 8        Forme farmaceutice ca sisteme disperse, omogene

Modulul 9        Chimia compușilor anorganici farmaceutici

Modulul 10      Elemente de organizare sanitară şi farmaceutică

Modulul 11      Farmacologie generală

Anul I de studiu are 36 de săptămâni, structurat în 2 semestre, însumează 900 de ore, din care:

Învăţământ teoretic şi tehnic

Învăţământ clinic

468 ore (13 ore / săptămână)

432 ore (12 ore / săptămână)

În anul II se parcurg următoarele module:

Modulul 1        Comunicare profesională în limba modernă

Modulul 2        Biochimie

Modulul 3        Farmacognozie specială

Modulul 4        Farmacoterapie

Modulul 5        Forme farmaceutice sterile

Modulul 6        Marketing în domeniul farmaceutic

Modulul 7        Tehnologia informației şi comunicării

Modulul 8        Chimia compușilor cu acțiune asupra sistemului nervos central

Modulul 9        Fitoterapie

Modulul 10      Forme farmaceutice ca sisteme disperse, eterogene

Anul II de studiu are 36 de săptămâni, structurat în 2 semestre, însumează 900 de ore, din care:

Învăţământ teoretic şi tehnic

Învăţământ clinic

468 ore (13 ore / săptămână)

432 ore (12 ore / săptămână)

În anul III se parcurg următoarele module:

Modulul 1        Managementul calităţii

Modulul 2        Managementul proiectelor

Modulul 3        Apiterapie

Modulul 4        Forme farmaceutice solide – pulberi şi pilule

Modulul 5        Farmacotoxicologie

Modulul 6        Chimia compușilor farmaceutici cu acțiuni fiziologice diverse

Modulul 7        Noțiuni de psihologie, etică şi deontologie farmaceutică

Modulul 8        Managementul financiar farmaceutic şi legislație

Modulul 9        Forme farmaceutice solide – comprimate şi drajeuri

Modulul 10      Preparate dermo-cosmetice şi de igienă

Anul III de studiu are 36 de săptămâni, structurat în 2 semestre, însumează 900 de ore, din care:

Învăţământ teoretic şi tehnic

Învăţământ clinic

468 ore (13 ore / săptămână)

432 ore (12 ore / săptămână)

Copyright © 2017 JD Medical. All Rights Reserved. Created by Joomdev.