Documente de înscriere

Documente de înscriere, sesiunea 2017

 • Taxa de înscriere – 70 lei + un top hârtie xerox ;
 • Taxa de înmatriculare – 200 lei din taxa de şcolarizare în perioada 1 .09 .2017, 4.09.2017, 5.09.2017
 • Diploma de bacalaureat pentru candidaţii care au luat bacalaureatul –  copie sau certificat de 12 clase pentru cei fără bacalaureat- copie xerox;
 • Foaie matricolă – copie xerox
 • Certificat de naştere – copie xerox;
 • Certificat de căsătorie – copie xerox (dacă e cazul);
 • Buletin de identitate – copie xerox;
 • Adeverinţă medicală eliberată de către medicul de familie al candidatului, din care să rezulte că este sănătos clinic şi apt pentru calificarea profesională pe care doreşte să o dobândească.
 • cerere de înscriere de la secretariatul scolii;
 • 1 dosar cu şină de plastic şi o folie.
 • 2  fotografii tip buletin
Copyright © 2017 JD Medical. All Rights Reserved. Created by Joomdev.